You are here:-, Knowledges, Trend-สรุป 9 สถิติต้องรู้ของ Thailand Digital Spending 2020 ความเคลื่อนไหวของเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลล่าสุดจาก สมาคมโฆษณาดิจิทัล

สรุป 9 สถิติต้องรู้ของ Thailand Digital Spending 2020 ความเคลื่อนไหวของเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลล่าสุดจาก สมาคมโฆษณาดิจิทัล

เป็นอีกหนึ่งสถิติที่นักการตลาดและนักโฆษณาหลายคนรอคอย กับการเผย ข้อมูลตัวเลขการคาดการณ์เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลแห่งปี 2020 จาก Digital Advertising Association (Thailand) / DAAT ที่ร่วมมือเก็บข้อมูลและวิเคราะห์กับทางดิจิทัลเอเจนซีกว่า 38 แห่ง ร่วมกับ Kantar


โดยวันนี้ทางสมาคมได้ทำการแถลงข่าวผ่านทางออนไลน์ พร้อมกับการพูดคุยความน่าสนใจของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย ซึ่งเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ วันนี้แอดจึงขอสรุปภาพรวมของสถิติจากงานแถลงข่าวครั้งนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆ กันแบบเรียลไทม์! (เช่นเคยจ้า 5555)


สาเหตุของการที่เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลเติบโตน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้มีปัจจัยหลักๆ 4 ข้อ ดังนี

 1. สภาพเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2019 ที่มีการเติบโตน้อยที่สุดในรอบ 10 ปี
  ถึงแม้ว่าตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจในไทยจังขยับไปในทิศทางบวกแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเลขการเติบโตที่ผ่านมาก็นับว่าเป็นการเติบโตที่น้อยที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกรทบต่อการใช้เม็ดเงินโฆษณาทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 2. เรื่องของข่าวลือการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
  ช่วงปลายปีที่ผ่านมามีการพูดถึงเชื้อไวรัส Covid-19 กันอย่างมากจนทำให้มีการปรับตัวของอุตสาหกรรมหลายสายด้านร่วมไปถึงการปรับตัวของการตลาดที่ต้องมีมาตรการในการรับมือเรื่องนี้จนทำให้เม็ดเงินโฆษณาถูกอั้นไว้เพื่อดูสถานการณ์และไม่ได้ขับเคลื่อนวงการเท่าที่ควร
 3. เม็ดเงินส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับ E-commerce
  เนื่องด้วยสภาวะการปรับตัวที่เกิดขึ้นจากทั้งข่าวลือและสภาพเศรษญกิจส่งผลให้เม็ดเงินถูกนำไปลงกับ E-commerce platform เพื่อสื่อสารสินค้าในเชิงการซื้อขายมากกว่าการสื่อสาร content ฉะนั้นเม็ดเงินที่ถูกใช้จะต้องได้รับผลตอบแทนเป็นเม็ดเงินหรือยอดขายเช่นกัน
 4. อุตสาหกรรมการสื่อสารอั้นเม็ดเงินรอ 5G
  ในแวดวงอุตสาหกรรมการสื่อได้เตรียมพร้อมสำหรับ 5G ที่กำลังจะมา ซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ในหลายๆ องกรค์ที่เกี่ยวข้องจึงอั้นเม็ดเงินในการโฆษณาเพื่อที่จะรองรับการทำการตลาดในระบบ 5G

สาเหตุที่ทำให้ธุรกิจเหล่านี้ยังคงครองตำแหน่งธุรกิจที่ใช้เม็ดเงินสูงสุดในปี 2019 มีดังนี้ ธุรกิจรถยนต์ จำเป็นต้องใช้การสื่อสารดิจิทัลมากขึ้นเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ถูกจุดธุรกิจสกินแคร์ ยังคงได้รับผลตอบรับที่ดีจากกุล่มลูกค้าออนไลน์ ธุรกิจการสื่อสารยังเป็นสิ่งจำเป็นกับผู้คนในทุกรูปแบบ
 • ธุรกิจรถยนต์: จำเป็นต้องใช้การสื่อสารดิจิทัลมากขึ้นเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ถูกจุด
  นอกจากการโฆษณาผ่าน Event แล้วสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจรถยนต์ตระหนักถึงกลุ่มลูกค้าที่พวกเขาสามารถหาเพิ่มได้และเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพ เพราะในโลกออนไลน์การรวมกลุ่มของผู้คนในรูปแบบต่างๆ เป็นสิ่งสินค้าของพวกเขาสามารถเข้าถึงและตอบสนองลูกค้าเหล่านั้นได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
 • ธุรกิจสกินแคร์: ยังคงได้รับผลตอบรับที่ดีจากกุล่มลูกค้าออนไลน์
  กลุ่มลูกค้าของธุรกิจนี้ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วผนวกกับอิทธิพลของเหล่า influencer ที่มีตัวตนอยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้ว นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้การลงเม็ดเงินในธุรกิจสกินแคร์ยังคงครองอันดับอยู่
 • ธุรกิจการสื่อสาร: ยังเป็นสิ่งจำเป็นกับผู้คนในทุกรูปแบบ
  ไม่ว่าจะด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตาม ‘การสื่อสาร’ ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในวงการธุรกิจและการใช้ชีวิตทั่วไปจึงไม่แปลกถ้าธุรกิจการสื่อสารจะยังคงทุ่มเม็ดเงินให้กับการโฆษณามหาศาล จะมีเพียงการอั้นเม็ดเงินสำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบ 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่เมื่อถึงเวลาเม็ดเงินก็จะกลับมาสะพัดอีกครั้ง

ในปี 2020 ธุรกิจต่างๆ จะมีการใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลที่แตกต่างกันออกไปแต่จากสถานการณ์จำเป็นหลายๆ อย่าง ทำให้ธุรกิจทุกรูปแบบต้องหันไปหาการสื่อสารออนไลน์มากขึ้น

กลุ่มธุรกิจที่ใช้เม็ดเงินมากขึ้นเพราะรูปแบบของธุรกิจที่เน้นไปที่การสื่อสารทางออนไลน์อยู่แล้วอาทิเช่น ‘ธุรกิจการสื่อสาร’ ด้วยสภาวะและสภานการร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เอื้อให้กลุ่มลูกค้าต้องมาพึ่งพาการสื่อสารออนไลน์อย่างเลี่ยงไม่ได้หรือบางธุรกิจต้องปรับตัวจากตอนแรกมีการวางแผนธุรกิจแบบ ออนไลน์ >>> ออนไลน์ แต่จากเหตุการที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็น ออนไลน์ >>> ออนไลน์ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้


จากการเปลี่ยนแปลงของ 5G ดูจะเป็นประโยชน์สำหรับในทุกกลุ่มธุรกิจแต่กับ ‘ธุรกิจผลิตภัณฑ์นม’ คาดว่าจะมีโอกาสลดลงกว่า 12% อาจเป็นเพราะนมเป็นสินค้าที่มีอายุจำกัดถึงแม้จะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็ไม่จัดว่าเป็นสิรค้าทางเลือกที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในสภาวะเช่นนี้จึงเป็นสาเหตุทำให้กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องเร่งปรับตัวเพื่อสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต


สาเหตุที่ Twitter เป็นสื่อดิจิทัลที่ได้รับความสนใจเพราะเหตุผลหลักๆ ก็คือเรื่องของข่าวสารที่รวดเร็วในสภาวะบ้านเมืองที่สื่ออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้คนต้องใช้ ‘ข่าวสาร’ และการเคลื่อนไหวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Content ของ Brand หรือข่าวสารบ้านเมืองล้วนเป็นหัวข้อที่ผู้คนต่างให้ความสนใจและ Twitter ก็เป็นสื่อดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการนั้นได้ดีมากที่สุดการอัปเดตรายนาทีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในสภาวะปี 2020 นี้


3 สื่อดิจิทัลยังคงครองอันดับที่ได้เม็ดเงินจากผู้ประกอบการไปด้วยประสิทธิภาพการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่สามารถมีสื่อไหนมาแทนที่หรือทำได้ดีกว่า ส่วนการสลับตำแหน่งของ Line และ Social นั้นเป็นเรื่องของความสนใจของกลุ่มลูกค้าที่ปรับไปตามสภาวะทางสังคมแต่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นักการตลาดควรรับรู้ไว้


สื่อดิจิทัลที่กลุ่มธุรกิจจะยังคงให้เม็ดเงินคาดว่าจะยังคงเป็น Facebook, Youtube ตามเดิมโดยที่มีอัตตราการเติบโตที่มากขึ้น สาเหตุหลักๆ ก็คือการปรับตัวของธุรกิจที่จะมีการใช้สื่อดิจิทัลมากขึ้นเนื่องจากสภาวะต่างๆ และสื่อดิจิทัลทั้ง 2 ก็ยังคงครองการตอบสนองของทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้สูงสุดอยู่

ป.ล.แต่ก็มีความเคลื่อนไหวของความสนใจที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในการไปให้ความสนใจสื่อดิจิทัลอื่นบ้าง เช่น Tiltok, Story IG


สาเหตุหลักที่ทำให้สื่อ ‘Creative’ มีการเติบโตน้อยที่สุดแบ่งเป็น 3 หัวข้อ

 1. Creative content เริ่มมีรูปแบบที่ซ้ำมากขึ้นและเน้นไปที่การใช้ Data ในการสร้าง Content จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องสร้าง Content ที่แปลกใหม่แต่ใช้รูปแบบเดิมๆ แต่ได้ประสิทธิภาพ
 2. รูปแบบ Website มีการว่างแผนเอาไว้แล้วในปี 2019 เพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักในปี 2020
 3. Brand มีการสร้าง Content ร่วมกับ Brand อื่นส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมหาศาลและได้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

อย่างที่เคยเป็นประเด็นของเหล่านักการตลาดอยู่แล้วเรื่องของการใช้ Data ในการวิเคราะห์เรื่องต่างๆ เพื่อตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุดในปี 2020 นี้จะเห็นถึงแนวคิดนี้ชัดเจนมากๆ E-commerce จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการตลาดเป็นอย่างมาก ร่วมไปถึงวงการของ Creative ก็จะมีการใช้ Data ในการสร้าง Content ต่างๆ ในการสื่อสารที่มีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วย


โดยรวมแล้วจะเห็นว่า เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลในปี 2020 นี้ จะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะเจอสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ก็ตาม โดยทิศทางของการสื่อสารจะเน้นไปในเรื่องของ Data และ Performance มากยิ่งขึ้น! ซึ่งอย่างไรก็ตามช่วงกลางปีเราต้องมาติดตามอีกครั้ง ว่าสิ่งที่คาดการณ์ช่วงต้นปีนี้จะตรงตามนั้นหรือไม่!

 

About the Author:

adaddictadmin
จุดเริ่มต้นจากคนคนหนึ่งที่มีความหลงใหลใน “โฆษณา” อยากจะหาสถานที่ที่หนึ่งให้คนที่หลงใหลในโฆษณามารวมตัวกัน พูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน จึงกลายเป็นพื้นที่แห่งนี้...‘เพราะทุกสิ่งในโลก ล้วนเป็นโฆษณา’

Leave A Comment