You are here:--เข้าใจ Hygiene Factor และ Motivation Factor ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการทำงานเพื่อความสุขและการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

เข้าใจ Hygiene Factor และ Motivation Factor ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการทำงานเพื่อความสุขและการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

จากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้องค์กรต่างๆ หันมาใช้การทำงานแบบ Work From Home หรือการทำงานอยู่บ้านสภาวะ Stay home เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับรู้อะไรหลายๆ อย่างที่สภาวะการทำงานปกติไม่อาจทำให้เราฉุกคิดถึงสิ่งเหล่านี้คำถามที่ว่า ‘เราทำงานเพื่ออะไร’ ได้หายไปจากความคิดเมื่อต้องอยู่กับสภาวะการทำงานอย่างที่เคยเป็น 

เราต่างถูกกลบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Hygiene Factors (ปัจจัยด้านสุขวิทยา) หรือถ้าภาษาชาวบ้านก็คือผลตอบแทนที่มีตัวตนเช่น เงิน เมื่อเรามีสิ่งนี้มากขึ้นมันจะส่งผลกับการใช้ชีวิตที่เราจะมองเห็นเพียงสิ่งที่จะเติมเต็มเราในด้านวัตถุจนเราลืมให้ความสำคัญกับ Motivation Factors (ปัจจัยด้านแรงจูงใจ) หรือก็คือประเด็นที่ว่าเราทำงานไปเพื่ออะไร

เรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยทั้ง 2 คืออะไรแล้วมันส่งผลกระทบอะไรกับเรา


Hygiene Factors คืออะไรแล้วสำคัญกับการทำงานของเราอย่างไร

Hygiene Factors เป็นส่วนประกอบของการทำงานไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของผู้ประกอบการหรือพนักงานรับเงินเดือนมันคือความเหมาะสมของผลตอบแทนที่มีต่องานนั้นๆ เช่น งานที่ฉันรับผิดชอบควรที่จะได้รับผลตอบแทนเท่ากับความเหนื่อยที่ฉันใช้ในการทำงาน ถ้าเหล่าผู้ประกอบการหรือองค์กรสามารถให้ค่าตอบแทนที่คู่ควรกับพนักงานได้ก็จะส่งผลไปถึงประสิทธิภาพของงานที่ออกมาด้วย

กล่าวโดยสรุปการที่องค์กรมี Hygiene Factors ที่ดีจะส่งผลไปที่ตัวงานโดยตรงคนที่ทำงานเป็นเพียงทางผ่านของการบรรลุจุดประสงค์เท่านั้น แต่ผลกระทบต่อมุมมองคนทำงานก็คือการเสพติดผลตอบแทนที่มากขึ้น เช่น การใช้จ่ายที่มากขึ้นตามผลตอบแทนเมื่อเราได้เลื่อนตำแหน่งหรือไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมพฤติกรรมการใช้จ่ายในสิ่งของวัตถุหรือแม้กระทั้งกิจกรรมที่ชอบก็จะมากขึ้นไปด้วยสิ่งนี้เองเป็นกับดักสำหรับคนทำงานที่ให้ความสำคัญกับ Hygiene Factors มากเกินไป เพราะการปรับตัวตอนขาขึ้นของผลตอบแทนมันง่ายแต่ในขาลงเนี่ยสิมันยาก

เพราะฉะนั้นการปรับสมดุลในการเลือกงานโดยใช้ Hygiene Factors จึงเป็นสิ่งสำคัญเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่ติดกับดักของผลตอบแทนในการทำงานและเสพติดความสุขเพียงชัวคราวของวัตถุที่ได้มานี่จึงเป็นที่มาของการกลับมานึกถึง Motivation Factors


Motivation Factors แรงจูงใจที่สำคัญและความสุขในการทำงาน

ความรักและคุณค่าที่ได้จากการทำงานนี่คือนิยามของ Motivation Factors ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทำงานรูปแบบนี้ไม่ใช้ตัวเงินแต่มันคือคุณค่าทางจิตใจที่ได้รับ เช่น ความสนุกกับงานที่ท้าทาย การได้รับการยอมรับจากงานที่ทำ การเติบโตทางจิตวิญญาณ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นผลตอบแทนที่ไม่สามารถวัดค่าเป็นรูปธรรมได้แต่มันจะมาในรูปแบบของความพึ่งพอใจที่ได้ทำงาน

แต่ก็อีกนั่นแหละถึงบางครั้งได้ทำงานที่ชอบแต่ผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมมันไม่ตอบสนองกับการใช้ชีวิตที่มากพอต่อให้อิ่มแอมใจมากแค่ไหนก็ยังคงมีความทุกข์อยู่ดีนี่อาจเป็นข้อเสียของการทำงานที่ให้ความสำคัญกับ Motivation Factors 


3 คำแนะนำการปรับความสุขและการทำงานให้สมดุล

มาจนถึงตอนนี้คุณผู้อ่านคงมีคำถามว่าแล้วจะทำยังไงให้ได้ทำงานเราเต็มที่จะทำและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม คำตอบของคำถามนี้แอดขอแยกเป็น 3 ข้อ เพื่อให้ผู้อ่านได้นำไปปรับใช้และสำรวจตัวเองในสภาวะ Stay Home นี้ว่างานที่เราทำอยู่นั้นตอบโจทย์ความต้องการของเรามากน้อยแค่ไหน 

1.ทบทวนว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะทำมันจริงๆ ไม่ใช่แค่ ‘ฉันทำได้’ 

หลายคนทำงานทั้งที่บางครั้งไม่ใช่งานที่เราชอบมากนักแต่ทำเพราะ ‘ฉันทำได้’ นี่คือตัวอย่างของการทำงานโดยใช้ Hygien Factors เป็นที่ตั้งซึ่งถ้ามันตอบโจทย์ในด้านการเงินและเราสามารถหาความสุขจากงานนี้ได้บ้างก็เป็นสภาวะที่โอเคแต่ถ้าทำมันเพราะทำมันได้อย่างเดียวไม่ได้มีความสุขมากนักคงถึงเวลาแล้วที่จะใช้ช่วงเวลานี้ในการทบทวนตัวเองว่าเราควรจะทำงานนี้ต่อไปหรือไม่

2.เลือกทำงานที่ผลตอบแทนไม่มากนักก็ได้แต่ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราทำ

‘ความสุขในการทำงาน’ เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ผลตอบแทนก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลย หาเราพบงานที่เติมเต็มความสุขให้เราได้แล้วเราต้องมานึกคิดคำนึงผลตอบแทนด้วย อาจะจจะไม่ต้องมากมายจนทำให้เรารวยแต่ก็ไม่ทำให้เราลำบากในการใช้ชีวิตทั่วไป หากเป็นงาบริษัทต้องกล้าที่จะพูดคุยกับทางองค์กรเรื่องของผลตอบแทนแต่ขอน้ำว่าต้องให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่เรารับผิดชอบด้วยนะ

3.ต้องปรับสมดุลของทั้ง ‘ความสุข’ กับ ‘ผลตอบแทน’ อยู่เสมอ

ต่อให้เราได้งานที่ตอบสนองความต้องของเราแล้วไม่มีทางเลยที่ความสมดุลนี้จะคงอยู่ไปตลอดกาล ทั้งสภาพสังคม ความต้องการที่เปลี่ยนไป ฯลฯ จะหล่อหลอมให้สมดุลนั้นหันแหไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในซักวันเราจึงต้องคอยสำรวจตัวเองอยู่ตลอดเวลาและปรับตัวไปตามความต้องการในเวลานั้นพยายามให้น้ำหนักที่เท่าเทียมหากสามารถทำได้ทั้งความสุขในการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานที่มากขึ้นจะสถิตอยู่กับคุณแน่นอน (อย่างกับเจได)


เมื่อการอยู่บ้านเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำสำหรับบางคนที่ในสภาวะปกติใช้เวลาส่วนมากไปกับที่ทำงานจนอาจหลงลืมอะไรบางอย่างที่สำคัญในชีวิตสภาวะ Stay home แบบนี้เป็นสภาวะที่เราจะได้กลับมาทบทวนตัวเองและแยก Hygiene Factors และ Motivation Factors ออกจากกันแอดเชื่อว่าหากเราสามารถปรับทั้งสองอย่างให้สมดุลในช่วงอยู่บ้านเช่นนี้เราจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน

เราต่างรอให้สภาวะที่เลวร้ายนี้นั่นผ่านไปโดยเร็วและแอดเชื่อว่าสถานทั้งหมดจะต้องดีขึ้นในไม่ช้าแต่ในระหว่างที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีที่สุดก็คือจะอยู่กับปัจจุบันอย่างไรให้ไม่ประมาทและเกิดประโยชน์สูงสุด หวังว่าบทความนี้จะทำให้ผู้คนที่ต้อง Stay Home ได้ฉุกถึงสิ่งสำคัญบางอย่างที่ในสภาวะปกติเราไม่อาจคิดถึงมันได้

By |2020-03-27T10:36:54+00:00มีนาคม 26th, 2020|Categories: Works|Tags: , , , , |0 Comments

About the Author:

Guntitat Horthong

Leave A Comment