You are here:--Agency

5 วัคซีน สื่อสารในภาวะวิกฤติท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) [PR]

สถานการณ์โควิด 19 เปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่เข้าใกล้พวกเราชาวไทย และล้อมประเทศเพื่อนบ้านอย่างหนาแน่นในห้วงเวลานี้  เฟลชแมนฮิลลาร์ด ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารระดับโลก และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ได้มีการตั้งคณะทำงานอันประกอบด้วยผู้นำของบริษัทฯ กว่า 80 สำนักงานทั่วโลก เรียกว่า “คณะทำงานเฉพาะกิจเรื่อง โคโรนาไวรัส” เพื่อสร้างระบบปฏิบัติการในการสื่อสาร และการสร้าง เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmarking) และได้จัดทำรายงานสถานการณ์รายวันและการสร้างแผนการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้เป็นแนวทางหรือวัคซีนป้องกันผลกระทบทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โสพิส เกษมสหสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟลชแมนฮิลลาร์ด ประเทศไทย เสนอแนวทางการสื่อสารแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กร ผู้กำกับนโยบายภาครัฐและวิสาหกิจ เกี่ยวกับข้อควรพิจารณา เพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤติที่มีประสิทธิภาพท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) วัคซีนที่ 1 ดูแลทุกคนในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทั่วถึง การสื่อสารที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อองค์กร โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง บริษัท ห้างร้านต่างๆ ต้องเข้าใจถึงความพลิกผันของสถานการณ์ ที่อาจสร้างความขัดแย้ง ความเห็นและความต้องการที่แตกแยก และแตกต่าง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่องค์กรต้องดูแลในระดับนี้ ครอบคลุมถึง พนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชนใกล้เคียงที่องค์กร/บริษัท ดำเนินกิจการในพื้นที่นั้นๆ รวมทั้งการประสานความร่วมมือและบูรณาการทางการสื่อสารกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขในพื้นที่  กรมควบคุมโรค

By |2020-03-30T22:28:27+00:00มีนาคม 30th, 2020|Categories: Agency, News|Tags: , , |0 Comments

5 แนวทางการทำงาน Work From Home จาก คุณจอม คมจักร กำธรพสินี Managing Director, iProspect (Thailand) [PR]

ในวิกฤตโควิด-19 ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเกือบทุกคน ทำให้ปัจจุบันนี้ต้องเปลี่ยนการทำงานจากออฟฟิศมาเป็นลักษณะ “Work From Home” ซึ่งทำให้หลายๆ บริษัทต้องมีการวางแผนการจัดการและรูปแบบการทำงานในลักษณะใหม่ให้เหมาะสม ซึ่งแน่นอนว่า ‘เอเจนซีโฆษณา’ ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องปรับตัวเช่นกัน โดยล่าสุดนี้ หนึ่งในผู้บริหารของ iProspect (Thailand) อย่างคุณ จอม คมจักร กำธรพสินี ผู้ดำรงตำแหน่ง Managing Director ได้แบ่ง 5 แนวทางการทำงาน Work From Home ซึ่งแอดเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ มาก วันนี้แอดเลยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้ทราบกัน ตามด้านล่างนี้เลยจ้า (1) ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับ work from home เริ่มแรก อย่างที่หลายๆคนพูดกันมาตลอดว่า มักจะติดต่อเพื่อนร่วมงานไม่ได้ หรือเค้าไม่พร้อมทำงาน ครั้งแรกที่บริษัท ใช้ระบบ Work form Home คือสมัยที่น้ำท่วมกทม.เมื่อปี 2011 (สมัยนั้นบริษัทยังชื่อ Flexmedia อยู่เลย) สิ่งที่ผมได้เจอกับตัวจังๆ ก็คือ นัด 9 โมงเช้า เพื่อcheck

By |2020-03-26T16:51:40+00:00มีนาคม 25th, 2020|Categories: Agency, News|Tags: , , |0 Comments

น่ารู้! GroupM เผยผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก Covid-19 และแนวทางการปรับตัวที่นักการตลาดควรรู้ [Ad Addict x GroupM]

ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 กลายเป็นเหตุการณ์ที่ทรงอิทธิพลต่อทั่วทั้งโลกโดยมีผลกระทบโดยตรงต่อทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจทั้งในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคสภาพสังคมโดยรวมรวมถึงเศรษฐกิจซึ่งนับเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สุดสำหรับเวลานี้สำหรับบุคลากรในแวดวงการตลาดและการสื่อสาร โดย กรุ๊ปเอ็ม (GroupM) กลุ่มเอเจนซีผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารจัดการการลงทุนด้านสื่อชั้นนำระดับโลกในเครือ ดับบลิวพีพี (WPP)ได้ทำการสรุปผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและนำมาวิเคราะห์เป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับนักการตลาดนักโฆษณารวมถึงเจ้าของสื่อที่ต้องเร่งปรับแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคและการปรับตัวของสภาพสังคมในด้านต่างๆที่กำลังตามมาในอนาคตอันใกล้เพื่อป้องกันธุรกิจให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด แนวโน้มทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากการระบาด ผลการวิจัยล่าสุดจากธนาคารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ANZ Research) พบว่าจากการระบาดของไวรัสCOVID-19 ส่งผลให้เกิดความผันผวนของค่าเงินบาทมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 โดยเงินบาทมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจตัวเลขการนำเข้า-ส่งออกระหว่างไทยกับตลาดการค้าหลักอย่างประเทศจีนมีอัตราลดลงอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่ช่วงต้นปีนอกจากนี้แม้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยยังมีความไม่แน่นอนสูงมากจากเดิมที่มีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโต 3% ตลอดทั้งปีแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มจะลดลงอย่างมากในไตรมาสที่ 1 แต่อาจจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไปซึ่งจะส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจลดลงเหลือเพียง 1% ทั้งนี้ทุกธุรกิจยังคงต้องจับตาดูแนวโน้มการระบาดและมาตรการรับมืออย่างใกล้ชิดในระยะยาว ผลกระทบต่อผู้บริโภคตลาดและธุรกิจสื่อ นับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นมาสถานที่ทำงานสถานศึกษาร้านค้ารวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบได้เริ่มมีการปิดทำการชั่วคราวสำหรับภาคประชาชนหรือผู้บริโภคการเดินทางด้วยการโดยสารสาธารณะรวมถึงการไปในสถานที่แออัดกลายเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังมากกว่าเดิมโดยพบว่าเทรนด์การค้นหาคำหรือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพไวรัสCOVID-19 และปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่นหน้ากากอนามัยไวรัสมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยสูงกว่าช่วงที่ประเทศไทยมีปัญหาฝุ่นPM2.5 อยู่หลายเท่าตัว ที่น่าสนใจคือคำว่าโควิด (COVID) กลายเป็นเทรนด์ที่ขึ้นสูงที่สุดในช่วงกลางเดือนมีนาคมทั้งที่เพิ่งได้รับการเรียกในสื่อต่างๆแทนคำว่าไวรัสโคโรนามาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จากสถานการณ์นี้เป็นเหตุให้มีผู้บริโภคเลือกที่จะจำกัดตัวเองให้อยู่ในบริเวณบ้านมากขึ้นซึ่งส่งผลให้จำนวนการติดตามสถานข่าวสารผ่านทางช่องทางสื่อทั้งทางออนไลน์และทีวีสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับความบันเทิงเช่นภาพยนตร์ละครและข่าวบนสื่อทีวีรวมถึงเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อที่เน้นไปที่การซื้อของออนไลน์มากขึ้น จากผลการรวมรวมข้อมูลในภาพรวมของธุรกิจสื่อโลกของกรุ๊ปเอ็มผ่านบริษัทในเครือในหลายๆประเทศพบกว่าการใช้เงินบนสื่อของธุรกิจทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงในหลายประเภทสินค้าโดยบรรดาธุรกิจรายใหญ่ยังคงมีการใช้เงินบนสื่อเพื่อมุ่งหวังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ในระยะยาว การตื่นตัวของผู้บริโภคและธุรกิจบนอีคอมเมิร์ซ นอกจากยอดการค้นหาและยอดการค้าปลีกสินค้าประเภทสุขอนามัยที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วพบว่ายอดค้าปลีกบนออนไลน์มาร์เกตเพลสหลักอย่าง ‘ลาซาด้า’มีการเติบโตขึ้นกว่า 50% ตลอดทั้งไตรมาสฯและยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นต่อเนื่องจากการที่ออนไลน์มาร์เกตเพลสรวมถึงร้านค้าปลีกรายย่อยบนระบบออนไลน์พร้อมใจกันออกแคมเปญกระตุ้นยอดขายเพื่อรับโอกาสทางการค้า โดยผู้ค้าที่ต้องอาศัยการนำเข้าวัตถุดิบการผลิตจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นประเทศจีนได้เริ่มมีการวางแผนสำรองกำลังการผลิตรวมถึงสต็อกสินค้าผลิตหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย ในส่วนของผู้บริโภคพบว่าสำหรับสินค้าบางประเภทที่ไม่ได้รับความนิยมในการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงแบรนด์ที่เน้นขายในช่องทางหน้าร้านเป็นหลักอย่างเช่นบริการร้านอาหารจะเห็นได้ว่าผู้จำหน่ายได้เริ่มมีการปรับตัวรวมถึงปรับช่องทางการขายเพื่อรับมือกับสถานการณ์ อย่างไรก็ตามยอดค้าปลีกผ่านอีคอมเมิร์ซคิดเป็นราว 2-3% ของยอดค้าปลีกทั้งประเทศดังนั้นหากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโน้มถดถอยลงทุกธุรกิจจะต้องวางแผนรับมือต่อผลกระทบถึงแม้ยอดขายผ่านอีคอมเมิร์ซจะเติบโตขึ้น แนวทางปฏิบัติ ในระยะยาวนักโฆษณาและการตลาดสามารถใช้กรณีศึกษาจากประเทศจีนที่สถานการณ์ไวรัสCOVID-19 ได้เริ่มมีความคลี่คลายในการวางแผนและปรับตัวในขณะเดียวกันในระยะสั้นก็ยังสามารถศึกษาการรับมือต่างๆจากประเทศที่กำลังประสบภาวะการระบาดอย่างร้ายแรงอย่างเช่นอิตาลีเพื่อเป็นแนวทางในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง แบรนด์นักการตลาดและนักโฆษณาควรมองหาช่องทางที่จะเพิ่มมูลค่าของการบริการรวมถึงการสร้างความมั่นใจเชื่อถือและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและสังคมเนื่องจากสถานการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาปกตินี่จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้แบรนด์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและอยู่ในใจของผู้บริโภค นักโฆษณาและการตลาดมีหน้าที่ต้องติดตามสถานการณ์ของการระบาดและพฤติกรรมของผู้บริโภครวมไปถึงการเสพสื่ออย่างใกล้ชิดอย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวันเพื่อให้แบรนด์ได้มีโอกาสในการปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายทั้งนี้รวมถึงแนวทางเพื่อการวางแผนการสื่อสารและการออกแบบชิ้นงานโฆษณาที่ต้องอิงกระแสหรือเหตุการณ์สำคัญของปีเช่นมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่กำลังจะเกิดขึ้นแบรนด์ควรมีแผนสำรองในกรณีที่มีการปรับหรือเปลี่ยนเงื่อนไขการจัดงานจากผลกระทบของไวรัสCOVID-19 สุดท้ายนี้นี่คือโอกาสสำคัญของการอีคอมเมิร์ซและสินค้าประเภทที่มีบริการจัดส่งถึงบ้านด้วยแรงหนุนของพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปรวมถึงพฤติกรรมที่ผู้คนนิยมใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น  

By |2020-03-20T00:48:22+00:00มีนาคม 19th, 2020|Categories: Agency, News|Tags: , , , , , |0 Comments

จดหมายเปิดผนึก ถึง วงการร้านอาหารและนักกินทั่วประเทศ จากยอด ชินสุภัคกุลแห่ง Wongnai #สปดกรจรกม [PR]

คุณยอด ชินสุภัคกุล CEO & Co-founder แห่ง Wongnai ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงวงการร้านอาหารและนักกินทั่วประเทศ #สปดกรจรกม สู้ไปด้วยกันเราจะรอดกันหมด ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจร้านอาหารตั้งแต่เจ้าของธุรกิจ เชฟ คนทำครัว น้องๆ พนักงานเสิร์ฟ พี่แม่บ้าน และทุกคนในร้านอาหาร Wongnai ในฐานะไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อผู้คนกับร้านอาหารได้ออกมาตรการสนับสนุนร้านอาหารและส่งสารถึงนักกินผู้ใช้ Wongnai ทุกคน โพสต์ต้นทางของคุณยอด (ที่มา Facebook: Yod Chinsupakul) https://www.facebook.com/yod.chinsupakul/posts/10221976045170158  

By |2020-03-19T15:49:20+00:00มีนาคม 19th, 2020|Categories: Agency, Brand, News|Tags: , , , , , , |0 Comments

Breaking News: Cannes Lions ประกาศเลื่อน! จากกลางปีเป็นวันที่ 26-30 ตุลาคม 2020

เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่แห่งวงการโฆษณาทั่วโลก เมื่องาน Cannes Lions International Festival of Creativity ซึ่งถือว่าเป็นงานเทศกาลแห่งความคิดสร้างสรรค์ ในการประกวดรางวัลโฆษณาที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก ประกาศเลื่อนการจัดงาน! ซึ่งเหตุผลในการเลื่อนครั้งนี้ เกิดจากผลกระทบของไวรัส Covid-19 ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างและแน่นอนว่าประเทศฝรั่งเศสที่เป็นพื้นที่จัดงานนี้ก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน ทางงานจึงจำเป็นจะต้องเลื่อนออกไป โดยวันที่ทาง Cannes Lions ประกาศจะจัดขึ้นใหม่อีกครั้ง จะจัดในช่วงปลายปีในวันที่ 26-30 ตุลาคม ซึ่งน่าจะเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มาก เพราะปกติงานคานส์จะจัดในช่วงฤดูร้อน แต่ปีนี้จะกลายเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว! ย้อนรับชมภาพบรรยากาศงานปี 2019 https://www.youtube.com/watch?v=y3d1JhoY6T4 สำหรับเอเจนซีไหนที่กังวลเรื่องการส่งงานประกวด ไม่ต้องกังวล เพราะทางคานส์เองก็จะเลื่อนวันรับผลงานประกวดออกไปเช่นกัน อย่างไรเพื่อนๆ สามารถติดตามรายละเอียดอัปเดตเพิ่มเติมได้ทาง Ad Addict หรือทาง https://www.canneslions.com/about/news/ ได้เลยนะฮะ

By |2020-03-19T01:13:50+00:00มีนาคม 19th, 2020|Categories: Agency, Brand, News|Tags: , , |0 Comments

ไอเดียเจ๋ง เพราะ #WorkFromHome BBDO เอเจนซีดังให้พนักงานเปลี่ยน บ้านตัวเองให้เป็นสาขาของออฟฟิศ!

เมื่อทั่วโลกต้องพบกับไวรัสที่กำลังระบาดไปทั่วทุกมุมโลก ทำให้คนทำงานบริษัทต่างๆ ต้องระเห็ดกลับไปทำงานที่บ้านกันเกือบทั่วโลก ซึ่งเอเจนซีเจ้าใหญ่ อย่าง BBDO ก็คิดค้นวิธีเรียบง่าย แต่สนุกสนานออกมาให้พนักงานได้ลองใช้กัน  นั่นก็คือ ให้พนักงานทำโลโก้ออฟฟิศของตนเองขึ้นมา ซึ่งไอเจ้าโลโก้เนี้ย ทาง BBDO ก็ได้สร้าง โปรแกรมขึ้นมาให้พนักงานเข้าไปใส่ข้อมูลที่อยู่ของตนเองในเว็ปไซต์ และพนักงานก็จะได้โลกโก้บริษัท แถมที่อยู่บ้านของตัวเองต่อท้ายแบบเก๋ๆ  ซึ่งทาง BBDO ก็ได้พูดติดตลก ว่า “BBDO เปิดออฟฟิศใหม่หลายร้อยแห่ง” โดยไอเดียนี้ เป็นแนวความคิดที่เริ่มทำในสาขา New York เป็นที่แรก และตอนนี้ประเทศไทยของเราก็มีพนักงานจาก BBDO ประเทศไทย ได้ลองทำโลโก้ออฟฟิศที่บ้านตัวเองแล้วเช่นกัน แอดว่าตอนนี้ สาขาของ BBDO น่าจะทุหลายร้อยสาขาแล้วแหละ ( ขอบคุณภาพจาก Facebook คุณ  Zan Runchakityanon ) ซึ่ง Kirsten Flanik ประธานและซีอีโอของ BBDO New York ได้กล่าวว่า  “มันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องคิดว่าตัวเองยังทำงานอยู่ในออฟฟิศ”  แอดเห็นด้วยเรื่องการทำงานที่บ้านต้องทำให้ตัวเรารู้สึกว่าเรายังนั่งทำงานที่ออฟฟิศเหมือนปกติ  เพราะมันจะให้การทำงานไม่ได้เปลี่ยนไปมากและยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนตอนทำงานที่ออฟฟิศ แนวคิดเจ๋งๆ

By |2020-03-18T20:28:05+00:00มีนาคม 18th, 2020|Categories: Agency, News|Tags: , , |0 Comments

สรุป 3 กลยุทธ์! จาก GREYnJ UNITED เอเจนซีระดับโลก พร้อมฝ่าวิกฤตต่างๆ สู่เส้นทางการเป็นผู้นำเอเจนซี

ถ้าใครเป็นแฟนๆ ของโฆษณาของบ้านเรา หลายๆ คนคงจะรู้จักเอเจนซี  GREYnJ UNITED ซึ่งเป็นเบื้องหลังโฆษณาดังๆ มากมาย เช่น เธอเธอ สบายดีหรือเปล่า เป็นต้น ซึ่งวันนี้แอดจะขอมาเล่าเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ  GREYnJ UNITED ในยุคที่บ้านเมืองของเรานั้นมีแต่ข่าวน่าหนักใจ เช่นนี้ ไม่ว่าจะไวรัส หรือค่าเงินบาทแข็ง แต่เอเจนซีสุดเจ๋งอย่าง GREYnJ UNITED ไม่ขอยอมแพ้ต่อเหตุการณ์ต่างๆ จึงได้มีการประกาศกลยุทธ์ 3P เพื่อเป็นการบอกกับเราว่า วงการเอเจนซีจะยืนหยัดต่อสู้กันต่อไป P  แรก People >> การจะทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นคือ การเปิดโอกาสให้คนทุกคนทำงานในสิ่งที่ตนเองถนัด นำเด็กรุ่นใหม่ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในทีม มีการทำงานแบบคลอสทีมกัน ซึ่งจะฟอร์มทีมเฉพาะขึ้นมาเมื่อเห็นว่าคนไหนชอบหรือ อินไซด์กับตัวโปรเจคนั้นๆ โดยที่ประโยชน์ของการทำแบบนี้คือ การที่ทีมจะได้คนที่มีแพชชั่น และมีประสบการณ์ตรง ทำให้ทำงานไวขึ้น คล่องตัวมากขึ้น >> ซึ่งสำหรับ GreyNJ เอง ล่าสุดนี้จะมีโปรเจคชื่อว่า The Campus คือการเชิญชวนเด็กรุ่นใหม่มาอยู่ในแคมปัส 3 เดือน ได้ทำงานกับเอเจนซีจริงๆ ได้ลองทำโจทย์จริงๆ การทำแคมปัสขึ้นมาก็เพื่อที่จะขุดหาเพชรเม็ดใหม่ๆ ของวงการเอเจนซีต่อไป

By |2020-03-10T10:46:33+00:00มีนาคม 10th, 2020|Categories: Agency, News|Tags: , , |0 Comments

เปิดตัวงาน ‘Epica Awards Sri Lanka’ เทศกาลความคิดสร้างสรรค์แห่งใหม่ 5-6 มีนาคมนี้ ณ ประเทศศรีลังกา

สำหรับใครที่ติดตามเทศกาลแห่งความคิดสร้างสรรค์ และงานประกวดด้านโฆษณาต่างๆ น่าจะคงเคยได้ยินชื่อของ “Epica Awards” กันมาบ้าง ซึ่งเป็นการประกวดความคิดสร้างสรรค์ระดับโลกที่ตัดสินจากมุมมองที่แตกต่างจากเวทีอื่น เพราะจะเป็นมุมมองของ “สื่อและนักข่าว” ทั่วโลก นั่นเอง โดยงาน Epica Awards เป็นงานประกวดด้านความคิดสร้างสรรค์ระดับโลกแห่งเดียวที่ตัดสินโดยกรรมการซึ่งเป็น “นักข่าว” กว่า 200 คนในการตัดสิน และได้มีผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่า 4,000 รายการ ดังนั้นงานนี้ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลสร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งงานเลยก็ว่าได้ แต่ล่าสุดนี้ นับเป็นครั้งแรกในรอบ 33 ปี ของ Epica Awards ที่ในปีนี้ Epica Awards ได้ร่วมมือกับทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศ “ศรีลังกา” ร่วมพร้อมใจกัน เปิดตัวงานเทศกาลแห่งความคิดสร้างสรรค์แห่งใหม่อย่าง “Epica Awards Sri Lanka” ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 5-6 มีนาคม 2020 นี้ งาน Epica Awards Sri Lanka ไม่เพียงแต่เป็นงานที่สร้างมาตรฐานความคิดสร้างสรรค์ของประเทศศรีลังกาเท่านั้น แต่งานนี้ยังทำให้ศรีลังกาเองได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก โดยในงานนั้นยังมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงในวงการด้านความคิดสร้างสรรค์ระดับโลกมาร่วมแบ่งปันเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการโฆษณาด้วยกันถึง 16

By |2020-02-28T23:39:43+00:00กุมภาพันธ์ 28th, 2020|Categories: Agency, Brand, News, Platform|Tags: , , , , , , , , , , , , |0 Comments

เปิดตัว ‘MILK!’ ชุมชนสำหรับศิลปินอิสระหน้าใหม่ เพื่อช่วยผลักดันวงการเพลงไทยให้เดินหน้าอย่างเต็มรูปแบบ

วันนี้แอดมีข่าวใหญ่จากวงการดนตรีในประเทศไทยมาฝาก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัว ‘MILK!’ Artist Service Platform ที่เป็นโปรเจกต์การร่วมมือของ 2 ผู้นำอย่างคุณมอย - คุณบอล แห่งค่ายเพลง ‘What The Duck’ กับ 2 พาร์ทเนอร์ ‘CJWORX’ เอเจนซีโฆษณาสัญชาติไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านออนไลน์มากที่สุดในไทย และ ‘Believe Digital’ ที่เป็น Music Distributor อันดับ 1 ของโลก โดยเรา Ad Addict ขอพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับ MILK กันก่อน นี่ถือเป็น แพลตฟอร์มที่จะเข้ามาช่วยเหลือศิลปินอิสระอย่างจริงจัง! เป็นแพลตฟอร์มแรกของประเทศไทยที่จะช่วยให้ศิลปินอิสระได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีตามแบบมาตราฐานสากล และสนับสนุนให้มีการเติบโตในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งศิลปินคลื่นลูกใหม่ 3 รายแรกที่เข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้ได้แก่ Loserpop, Quicksand bed และ Varis ซึ่งคำว่า MILK ไม่ได้เป็นการตั้งขึ้นมาแบบเล่นๆ นะครับ มันมีที่มาที่ไป

By |2020-02-27T16:05:55+00:00กุมภาพันธ์ 27th, 2020|Categories: Agency, Brand, News, Platform|Tags: , , , |0 Comments

มีเดียโดนัทส์เผยกลยุทธ์สื่อสารกับกลุ่มมิลเลนเนียลส์ ผ่านแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความสนใจเฉพาะทาง [PR]

บริษัทด้านเทคโนโลยีโฆษณาออนไลน์ แนะแบรนด์ปรับตัว รับพฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภคเปลี่ยนจาก ‘Mass’ สู่ ‘Me’ ด้วยการมองหาแพลตฟอร์มใหม่ๆ ซึ่งเป็นพื้นที่และชุมชนออนไลน์สำหรับความสนใจและงานอดิเรกเฉพาะด้าน พร้อมใช้มาตรวัดผลขั้นสูงเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน  กรุงเทพฯ, 12 กุมภาพันธ์ 2563 – แบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในไทยต้องออกแบบแคมเปญโฆษณาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การส่งสารไม่ควรเป็นการสื่อสารแบบ Mass แต่เป็นการสื่อสารกับปัจเจกชนนับล้านคน ผ่านแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นชุมชนของคนที่มีความสนใจและกิจกรรมเฉพาะทาง นายปีเตอร์-ฌอง เดอ ครอน ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ มีเดียโดนัทส์ เอเชียแปซิฟิก  นายปีเตอร์-ฌอง เดอ ครอน ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ มีเดียโดนัทส์ เอเชียแปซิฟิก บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีโฆษณา กล่าวว่า “เนื่องจากเรากำลังเข้าสู่ยุค ‘Mobile-First’ ที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นหลัก ผู้บริโภคปัจจุบันคือผู้เลือกช่องทางและรูปแบบการรับสื่อ พร้อมออกแบบประสบการณ์ออนไลน์ของตนเอง ตามความสนใจและความชื่นชอบของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังรับสื่อในบริบทและจังหวะชีวิตของตนเอง แนวโน้มการบริโภคสื่อจึงเปลี่ยนจากการแบ่งปันประสบการณ์เดียวกันกับคนหมู่มาก ผ่านสื่อหลักเพียงไม่กี่ช่องทาง มาเป็นการรับสื่อที่มีความเฉพาะเจาะจงกับแต่ละบุคคลมากขึ้น ดังนั้นแบรนด์และเอเจนซี่ต้องปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับยุคใหม่ของการบริโภคคอนเทนต์นี้” นายปีเตอร์ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในวงการสื่อโฆษณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และสร้างบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บนพื้นฐานของเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจในตลาดอย่างลึกซึ้ง “พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีแพลตฟอร์มใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ทุกสัปดาห์เช่นนี้ ดังนั้นมีเดียเอเจนซี่งและแบรนด์จึงไม่สามารถพึ่งพาแพลตฟอร์มเดิมที่คุ้นเคยและกลยุทธ์เดิมๆ ได้อีกต่อไป” นายปีเตอร์กล่าว ทั้งนี้ นายปีเตอร์ได้ชี้ให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงในการบริโภคสื่อจาก ‘Mass’ สู่ ‘Me’  มีแนวโน้มสูงขึ้น และเห็นได้ชัดเจนว่ากำลังเกิดขึ้น โดยรายงานวิจัยพบว่า ในแต่ละวันผู้บริโภคทั่วโลกมีการใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งเพื่อความบันเทิงและรับข้อมูลข่าวสาร หลากหลายแพลตฟอร์มมากขึ้น และจะยิ่งมีจำนวนมากขึ้นไปอีกเมื่อยุค 5G มาถึง