You are here:-Tag: ซอย

พาชม 5 ไฮไลท์แห่ง TRUE 5G WORLD @SIAM SQUARE โอกาสสัมผัสประสบการณ์เครือข่าย 5G ในมิติต่างๆ ก่อนใคร! ที่ไม่ว่าใครก็ห้ามพลาด! [ADS]

ช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เราทุกคนคงจะเห็นการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเทคโนโลยี “5G” ก็เป็นอีกเทคโนโลยีที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญอย่างมากเช่นกัน เพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมและวิถีการใช้ชีวิตของคนเราไปอีกขั้น!  โดยล่าสุดนี้ “กลุ่มทรู” ผู้นำในการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารของไทย ได้จัด Showcase สุดยิ่งใหญ่อีกครั้ง! ผ่านงาน “TRUE 5G WORLD @SIAM SQUARE” เพื่อประกาศความพร้อมเป็นเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุด ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อคนไทย พร้อมโชว์ศักยภาพเครือข่าย 5G ที่เปิดให้ทดลองใช้งานได้จริงอย่างสมบูรณ์แบบครั้งแรกในไทยทั่วพื้นที่สยามสแควร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2563 ภายในงาน TRUE 5G WORLD @SIAM SQUARE นี้ เป็นเหมือนการจำลองโลกอนาคต ว่าเมื่อเทคโนโลยี 5G เข้ามามีส่วนในการใช้ชีวิต ประสบการณ์ในการทำสิ่งต่างๆ จะเปลี่ยนไปอย่างไร ทั้งมิติในโลกแห่งความปลอดภัย ความบันเทิง การเรียนรู้  และความสะดวกสบาย ซึ่งล้วนเป็นการขับเคลื่อนชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นตาม Brand Purpose หลักของกลุ่มทรูนั่นเอง ทาง Ad Addict