You are here:-Tag: หนึ่ง

สรุป 7 เทรนด์สำคัญด้าน ‘ครีเอทีฟ’ แห่งปี 2020 จากงาน ”CTC2020” ที่นักการตลาดและนักโฆษณาจะต้องรู้! [Real-time]

เริ่มขึ้นแล้ว สำหรับ Session แรกจากงานสัมมนาด้าน 'ความคิดสร้างสรรค์' สุดยิ่งใหญ่อย่าง AP Thailand and SEAC Present Creative Talk Conference 2020 ในหัวข้อ Conversations of The New Decade โดยในส่วนของ Creative ซึ่งเป็นประเด็นแรกที่มาอัปเดตกันในหัวข้อนี้ ได้รับเกียรติจากคุณอัศวิน พานิชวัฒนาจาก GREYnJ UNITED และคุณสหรัฐ สวัสดิ์อธิคม CJ WORX มาแบ่งปันเทรนด์น่าสนใจด้านครีเอทีฟในหลากหลายมุมมองกัน โดยแอดขอสรุปออกเป็น 7 เทรนด์สำคัญดังนี้ (1) ครีเอทีฟยุคต่อไปจะคือ "Creative Solution" จากเดิมที่ครีเอทีฟหลายคนมักจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับ Execution ที่ต้องการทำงานให้ดูแปลกใหม่ สวยงาม สะดุดตา แต่ต่อไปนี้จะเป็นยุคของการสร้างสรรค์ไอเดียที่ตอบโจทย์ธุรกิจ โดยเฉพาะการสร้างยอดขายจริงๆ มากกว่าเดิม (2) ผู้บริโภคปัจจุบันไม่ซื้อสินค้าที่ "ร้านค้า" อีกต่อไป โลกของโฆษณาจะเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เราอาจจะสร้างโฆษณาต่างๆ เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อที่ร้านค้าต่างๆ