You are here:-Tag: Topical Content

สรุปความแตกต่างระหว่าง Evergreen Content กับ Topical Content

เพื่อนๆ คงคุ้นเคยกับการเสพคอนเทนต์ในโลกออนไลน์กัน แต่รู้หรือไม่ว่า คอนเทนต์ก็มีประเภทของมันอยู่นะ และหากเรามองแบบกว้างๆ คอนเทนต์ในโลกออนไลน์แบ่งได้ใหญ่ๆ เป็น 2 ประเภท คือ Topical Content   คือ เป็นคอนเทนต์ที่เป็น Breaking News หรือ Talk of the Town ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หรือเป็นเหตุการณ์ที่กำลังฮิตเป็นกระแสไวรัล ข้อดี ผลิตง่าย ผลิตได้เร็ว ผลิตได้เป็นจำนวนมาก เพราะในหลายๆ ครั้ง มันอาจจะไม่ต้องใช้การวิเคราะห์ หรือการค้นคว้าอะไรมาก ถ้าคอนเทนต์ที่คุณทำนั้นเป็นกระแสอยู่ คอนเทนต์นั้นจะมีคุณค่ามากๆ ข้อด้อย เมื่อคอนเทนต์นั้นๆ ไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่คนจะสนใจในระยะยาว คนก็จะไม่ค้นหาผ่าน Google หรือ Search Engine อื่นๆ มาไว ไปไว  คอนเทนต์แบบ Topical นั้นจะมีช่วงพีคอยู่แค่ไม่กี่วัน หรืออย่างมากก็ไม่กี่สัปดาห์ ต้องเร็ว ต้องไว ต้องอยู่ในกระแส การทำ Topical Content นั้นคุณจะต้องติดตามข่าวสารอยู่แทบจะตลอดเวลา  ถ้าคุณปล่อยคอนเทนต์ช้ากว่าคนอื่น คอนเทนต์นั้นๆ ก็จะเสื่อมค่าลง Evergreen Content

By |2020-03-14T01:30:24+00:00มีนาคม 14th, 2020|Categories: Content, Knowledges|Tags: , |0 Comments